Referat

07-11-2014

Sted: Cafe S

Dato: Den 5. november 2015

Deltagere: Sanne, Susanne, Heidi Stormer, Heidi Schmidt

Afbud: Ulla

Referent: HMS

Referat - 051114

Referat af bestyrelsesmøde 5. november 2014

Punkter fra sidste referat

 - Vedtægterne opdateres og sendes til Billund Kommune og lægges på hjemmesiden.

- Der er et tilbud på klubtøj på vej fra Xtreme – info meldes ud så snart det haves.

Nytårskur Planlægning af Nytårskur var det eneste punkt på dagsorden Der oprettes en begivenhed på vores FB gruppe og der er tilmelding via indbetaling via klubbens ktnr. Dato: 23. januar 2015 kl. 18.00-? Sted: Hos Annette Buhl Pris: 200,- som indbetales ved tilmelding via klubbens ktnr. Menu: Italiensk Sidste frist for tilmelding/betaling er mandag den 12. januar 2015.

Næste møde Januar 2015 (inden Nytårskuren)